Motorische tests & trainingen

Bewegen en spelen is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Toch bewegen veel kinderen te weinig. Bewegingsonderwijs in de gymzaal en op het schoolplein krijgt daardoor een belangrijke plaats, zeker nu kinderen thuis steeds minder en meer eenzijdig bewegen. In  de afgelopen jaren zijn er dan ook, in toenemende mate, zorgen over de motorische vaardigheden van kinderen. 

Bij Sportadviesgroep kunnen wij scholen en gemeenten ondersteunen door een meetinstrument voor motorische vaardigheden in te zetten. Zo brengen wij in kaart welke kinderen ondersteund moeten worden in hun motorische ontwikkeling en op welke aspecten de ondersteuning zich zou moeten richten.

De voordelen van Motorische tests & trainingen bij Sportadviesgroep

  • Inzet van diverse motorische meetinstrumenten
  • Gericht op zowel kinderen als volwassenen
  • Samenwerking met diverse zorgprofessionals 
  • Waar nodig direct aan de slag met het verbeteren van de motorische vaardigheden

Benieuwd naar de motorische vaardigheden van de leerlingen of het team?

Wij voeren motorische tests & trainingen uit in Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Naarden en Bussum.

Fittest

Deze test meet de fitheid van volwassenen, senioren en mensen met een beperking. Tijdens de fittesten doen de deelnemers meerdere oefeningen die de fysieke- en mentale gezondheid van de deelnemers meten. Aan de hand van een vragenlijst vooraf bepalen we ook dat iemand, bijvoorbeeld een hartpatiënt, een deel van de fysieke test niet gaat doen. Daarnaast krijgen de deelnemers een aantal medische testen, zo worden de bloedsuiker, bloeddruk en BMI gemeten, om te bepalen of ze mee kunnen doen aan de fysieke test. We brengen de algehele fitheid in kaart door een overzicht van alle facetten op sociaal, medisch en fysiek vlak. Tijdens de fittest werken we samen met fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen.

Leeftijd: vanaf 16 jaar

MRT tests & Trainingen

Eén op de tien leerlingen op de basisschool heeft moeite met sporten en spelen. Deze kinderen hebben dagelijks last van hun onhandigheid en voelen zich regelmatig buitengesloten. Dit heeft invloed op ‘een leven lang plezier in bewegen’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Door onze uitgebreide motorische test is zeer nauwkeurig vast te stellen waar een kind zich in de motorische ontwikkeling bevindt. Is er sprake van een achterstand of behoefte aan extra ondersteuning? Dan kan gestart worden met onze MRT Training. Waar nodig werken we samen met een kinderfysiotherapeut.

Het algemene doel van MRT is om de achterstanden in de motorische ontwikkeling te verkleinen door extra tijd en aandacht te geven aan het kind in verschillende beweegsituaties op maat. Bij Sportadviesgroep ligt de focus daarnaast ook op het creëren van zelfvertrouwen en plezier bij het kind. Daardoor kunnen ook minder vaardige bewegers een langdurige beweegmotivatie ontwikkelen.

 

Doelstellingen van MRT training bij Sportadviesgroep

  • Het kind doet beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
  • Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
  • Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties
  • Het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever

Leeftijd: vanaf 2 jaar

Loopscholing

Loopscholing is een trainingsvorm die vaak gebruikt wordt in de atletiek. Het doel is het verbeteren van de coördinatie, en bewustwording van de verschillende momenten in de looppas. Loopscholing lijkt soms wat overbodig omdat de meeste sporters prima lopen. Toch is er bij veel sporten winst te behalen wanneer er specifiek gekeken wordt naar de functionaliteit en effectiviteit van lopen. Optimale stabiliteit zorgt voor betere prestaties tijdens de wedstrijd.

Wij werken samen met een professionele trainer die gespecialiseerd is in het optimaliseren van de looptechniek. Er wordt gestart met een uitgebreide observatie en scan. Aan de hand van de resultaten ga je aan de slag met allerlei oefeningen zoals tripping en skipping om je looptechniek te verbeteren. Loopscholing is de ideale manier om de kwaliteit van het team te vergroten. Waar wacht je nog op?

Leeftijd: vanaf 4 jaar