Sportadviesgroep

Bewegen voor kwetsbare doelgroepen

Mensen die om welke reden dan ook minder goed of minder vaak bewegen hebben soms net wat extra hulp of aandacht nodig. Sportadviesgroep heeft specialisten in huis die dat kunnen bieden. We werken in kleine groepen, doelgericht aan bewegen in de breedste zin van het woord. De focus ligt niet alleen op de fysieke beweging, maar ook op het dagelijks functioneren, elkaar ontmoeten en ontspanning. We streven naar een groter gevoel van welbevinden. Dit doen we onder andere voor de onderstaande doelgroepen:

Sportief en sociaal

Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)

MBvO is een interventie die zich richt op het bevorderen van de lichamelijke en psychosociale functie van senioren met ouderdoms motoriek. Dit gebeurt onder leiding van speciaal daartoe opgeleide beweegcoaches. Zij hebben kennis van de pathologie van de ouder wordende mens en de veranderingen op het vlak van de grove motoriek. Denk daarbij aan verminderde spierkracht, minder soepele gewrichten, minder gevoel voor evenwicht en verminderde combinatie motoriek.  Bij al onze MBvO-activiteiten wordt de bevordering van het meer bewegen en de activiteiten in het dagelijkse leven nagestreefd. De inhoud van de lessen wordt aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de deelnemers. De belangrijkste speerpunten daarbij zijn beweegplezier en sociaal contact. 

Daarnaast bieden we ook interventies op het gebied van ‘veilig fietsen’ of ‘valpreventie’ aan. Zo brengen we ouderen optimaal in beweging.

Motorische ontwikkeling voor jong en oud

Motorisch vaardig

Sportadviesgroep werkt met verschillende programma’s die de motoriek kunnen scannen of verbeteren. We bieden onder andere het volgende aan:

Kwetsbare volwassenen

Bewegen voor volwassenen

Sportadviesgroep heeft ruime ervaring in het geven van beweeglessen aan kwetsbare volwassenen. Onder kwetsbare volwassenen verstaan wij iedereen voor wie sporten & bewegen niet vanzelfsprekend is. Denk daarbij aan langdurig werklozen, statushouders of mensen die kampen met overgewicht. Onze beweeglessen worden in kleine groepen of individueel gegeven en de inhoud wordt afgestemd op de behoefte en de mogelijkheden van de deelnemers. Daarbij ligt de focus altijd op een sociaal veilig klimaat, waarbij de deelnemers fouten mogen maken en zich op hun gemak voelen.

We werken samen met verschillende gemeenten, zorginstellingen en andere aanbieders in dit werkveld. Onze gespecialiseerde docenten kunnen ondersteunen en meedraaien in verschillende programma’s. Samen komen we in beweging.

Zelfredzaamheid bevorderen

Valpreventie

Bij mensen die ouder worden, neemt het risico op vallen toe. Vallen op hogere leeftijd kan grote gevolgen hebben. Een val veroorzaakt aan de ene kant lichamelijke pijn, door kneuzingen of een breuk. Maar ouderen zijn vaak ook bang om opnieuw te vallen. Die angst zorgt ervoor dat ze bepaalde situaties of activiteiten ontwijken. Dit kan veel invloed hebben op de zelfstandigheid van deze mensen en leiden tot eenzaamheid en een slechtere conditie. Met de cursus valpreventie oefenen we met praktijksituaties en werken we aan zelfvertrouwen.

Sportadviesgroep biedt Valpreventie op twee manieren aan: